Urządzenia do badań udarowych i warunki, jakim te urządzenia powinny odpowiadać

Analiza istniejących zagranicznych stanowisk do badań udarowych świadczy o znacznej różnorodności ich konstrukcji opartych na rozlicznych zasadach.

Istniejące stanowiska udarowe w zależności od charakteru przeprowadzanych badań można podzielić na cztery podstawowe grupy:

1)    Stanowiska udarowe do badań wytrzymałościowych, gdy nic …

TEORIA BEZPIECZEŃSTWA

tmp8561-1Problem bezpieczeństwa transportu samochodowego zawiera cztery podstawowe zagadnienia: bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo środków transportu, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo przewożonych ładunków.

W efekcie wielu badań opracowano podstawowe określenia, zasady i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skuteczność wiciu z tych …